Industries,Energy and Labour Department

प्रशासकीय अभिलेख

Sr No File
किंमत निश्चित / दर करार
pdf image जीआरडी -2.02 / 1/1 99 2 नुसार खरेदी दर करार / किंमत निश्चित करणे साठवणीबाबत (170 KB) (मराठी)
pdf image फर्म एम / एस सोनी सायकल आणि मेसर्स मनेर चक्राचा ब्लॅक लिस्टींग ऑर्डर (188.9 KB) (इंग्रजी-मराठी)
pdf image बीटीएएलचे अर्जाचा फॉर्म सुधारित (122.63 KB) (इंग्रजी)
pdf image 7 ऑक्टोबर 2013 रोजी उद्योग मित्र बैठकीतील मीनियट्स (712.08 KB) (इंग्रजी)
pdf image नागरिकांचा सनद (704.37 KB) (मराठी)
pdf image पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या बंद घटकांसाठी विशेष अभय योजना कार्यपध्दती/अर्ज/अर्जासोबतची कागदपत्रे (516.76 KB) (मराठी-इंग्रजी)
pdf image अधीक्षकांची यादी 1 एप्रिल 2013 (332.36 KB) (मराठी)
pdf image उद्योग निरीक्षकांची अंतिम यादी 01. 01.2013 (694.08 KB) (मराठी)
१० pdf image कामगिरी वर्षासाठी सर्वोत्तम निर्यातदारांसाठी राज्य निर्यात पुरस्कार योजना 2012 - 13 (38.68 KB) (इंग्रजी)
११ pdf image वर्ग 1 आणि वर्ग 2 स्थानांतर यादी पात्र (1.81 MB) (मराठी)
१२ pdf image अर्ज सादर करण्याच्या तारखेचा विस्तार प्रदर्शन वर्ष 2013-14 व 2014-15 साठी सर्वोत्तम निर्यात पुरस्कार (72.16 KB) (इंग्रजी)
१३ pdf image उद्योग संचालनालयातील मुख्यालय व मुंबई प्राधिकरण विभागातील 'टिप्पणी सहाय्यक' या संवर्गाची दि. १/१/२०१४ पर्यंतची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याबाबत (155.67 KB) (मराठी-इंग्रजी)
१४ pdf image उद्योग निरीक्षक (एलजी) - विस्तार अधिकारी (इंडस्ट्रीज) हस्तांतरण 2014 साठी सुयोग्य सूची (223.72 KB) (मराठी)
१५ pdf image अंतिम वर्षाचे पद पी. ए. 01-01-2014 ची यादी (257.91 KB) (मराठी)
१६ pdf image मुख्या टंकलेखक-टंकलेखकांची अंतिम यादी 01-01-2014 (149.67 KB) (मराठी)
१७ pdf image तात्पुरती अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक-लिपिक-टंकलेखकांची यादी 01-01-2014 (52.32 KB) (मराठी)
१८ pdf image हवलदारांच्या अस्थायी अतिरिक्त वरिष्ठ यादी 01-01-2014 (245.1 KB) (मराठी)
१९ pdf image नाईकची अस्थायी अतिरिक्त वरिष्ठ यादी 01-01-2014 (327.2 KB) (मराठी)
२० pdf image शिबीरच्या अस्थायी अतिरिक्त वरिष्ठ यादी 01-01-2014 (219.38 KB) (मराठी)
२१ pdf image शाखेच्या मुख्याध्यापकांची अंतिम जेष्ठता यादी 01-01-2013 (5.94 MB) (मराठी)
२२ pdf image शाखेच्या प्रमुख अस्थायी अतिरिक्त शाखेची यादी 01-01-2014 (1.41 MB) (मराठी)
२३ pdf image अंतिम वर्षाचे ड्रायव्हर - 01-01-2014 ची यादी (189.83 KB) (मराठी)
२४ pdf image उच्च दर्जाची लघुलेखकांची सूची अस्थायी दर्जा. 01-01-2014 (462.26 KB) (मराठी)
२५ pdf image स्टेनो-टंकिस्टची अंतिम सेवा जेष्ठता यादीचे कार्यालय आदेश - 01-01-2014 (405.68 KB) (मराठी)
२६ pdf image लघुलेखक L.G च्या अस्थायी दर्जाची यादी 01-01-2014 (3.56 MB) (मराठी)
२७ pdf image अधीक्षक अतिरिक्त वरिष्ठ अधीक्षकांची यादी 01-01-2014 (601.22 KB) (मराठी)
२८ pdf image अस्थिरलेखक एच.जी. ची अस्थायी अतिरिक्त वरिष्ठ सूची 01-01-2014 (82.06 KB) (मराठी)
२९ pdf image उद्योग निरीक्षक-विस्तार अधिकारी (उद्योग) 01-01-2012 ची अंतिम यादी (1.86 MB) (मराठी)
३० pdf image अधीक्षकांची अंतिम यादी 01-01-2013 (500.79 KB) (मराठी)
३१ pdf image उद्योग निरीक्षक एचजी 1-1-2014 ची अस्थायी अतिरिक्त माहिती (591.15 KB) (मराठी)
३२ pdf image 21 जून 2014 रोजी उद्योग मित्र सभेची बैठक (1.04 MB) (इंग्रजी)
३३ pdf image लिपिक व लिपिक सह टंकलेखक, मुख्यालय आणि एमएमआर ची अंतिम ज्येष्ठतासूची 01.01.2014 (6.96 MB) (मराठी)
३४ pdf image शेवटच्या दुय्यम आवेदनाची सूचना 1. 01.2014 (4.19 MB) (मराठी)
३५ pdf image शिखरांची अंतिम जेष्ठता सूची - 01.01.2014 (2.57 MB) (मराठी)
३६ pdf image एच.ओ.ए. 01.01.2014 च्या हवलदार-दप्ततारी-चक्रमूर्न चाकलकांची शेवटची यादी (1.16 MB) (मराठी)
३७ pdf image एच.ओ.-01.01.2014 च्या नाईकची अंतिम यादी (1.83 MB) (मराठी)
३८ pdf image अंतिम वर्षाचे लघुलेखक एस.जी.-01.01.2014 चे यादी (1.76 MB) (मराठी)
३९ pdf image अंतिम वर्षाचे लघुलेखक लिग्नाची यादी एल.जी.- 01.01.2014 (4.31 MB) (मराठी)
४० pdf image अधीक्षकांची शेवटची ज्येष्ठतासूची 01.01.2014 (520.31 KB) (मराठी)
४१ pdf image उद्योग निरीक्षकांची अस्थायी ज्येष्ठता यादी 01.01.2013 (1.09 MB) (मराठी)
४२ pdf image शाखेच्या मुख्याध्यापकांची अंतिम जेष्ठता यादी. 01.01.2014 (954.97 KB) (मराठी)
४३ pdf image उद्योग निरीक्षक एचजीजी 01/01/2014 च्या अंतिम ज्येष्ठता यादी (205.68 KB) (मराठी)
४४ pdf image उद्योग निरीक्षक (एलजी) / विस्तार अधिकारी (उद्योग) - 01.01.2013 च्या शेवटच्या ज्येष्ठतासूचीची यादी (871.17 KB) (मराठी)
४५ pdf image औपचारिक आचारसंहिता दिनांक 01.12.2014-उद्योग उद्योग निरीक्षक (एलजी) / विस्तार अधिकारी (इंडस्ट्रीज) चे अंतिम यादी (01.012013) (225.38 KB) (मराठी)
४६ pdf image मुख्यालय व मुं.प्रा.विभागातील लिपिक व लिपिक-टंकलेखक या संवर्गाची दि. 1.1.2015 पर्यतची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची (2.16 MB) (मराठी)
४७ pdf image वर्ग 1 व 2 बदली पात्र यादी सन 2015 (227.25 KB) (मराठी)
४८ pdf image उद्योग निरिक्षक (कनिष्ठ श्रेणी)/विस्तार अधिकारी (उद्योग) संवर्गाची दि. 01.01.2014 ची अंतिम ज्येष्ठतासूची (965.84 KB) (मराठी)
४९ pdf image उद्योंग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'शाखा प्रमुख' या संवर्गाची दि. 01.01.2015 पर्यतची तात्पूरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची (410.17 KB) (मराठी)
५० pdf image उद्योग निरीक्षक (एसएजी आणि एलजी) योग्य यादी हस्तांतरित करा 2015 (248.57 KB) (मराठी)
५१ pdf image उद्योग संचालनालयातील राज्य पातळीवरील 'अधीक्षक' या संवर्गाची दि. 01.01.2015 पर्यतची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत (89.28 KB) (मराठी)
५२ pdf image खुची दुरुस्ती दर निश्चित करणे (625.55 KB) (मराठी)
५३ pdf image व्हिक्टॅक रेट फिक्सॅटेशनला विस्तार (413.76 KB) (मराठी)
५४ pdf image नवीन लाकडी फर्निचर रेट निश्चितकरण विस्तार (2.26 MB) (मराठी)
५५ pdf image कव्हर रेट निश्चित करण्याच्या फाइलमध्ये विस्तार (426.58 KB) (मराठी-इंग्रजी)
५६ pdf image लाकडी फर्निचर रीअरिंग रेट मध्ये विस्तार (1010.55 KB) (मराठी)
५७ pdf image जनरल ट्रान्स्फर 1-1-2016 संबंधित परिपत्रक (394.72 KB) (मराठी)
५८ pdf image जनरल ट्रान्सफर -2006 मधील परिपत्रक (451.24 KB) (मराठी)
५९ pdf image जनरल ट्रान्सफर -2 -2016 संबंधित परिपत्रक (327.36 KB) (मराठी)
६० pdf image हँडलूम वस्तूंच्या दर निश्चित करण्याशी विस्तार (71.25 KB) (मराठी)
६१ pdf image फेरबदल दर वर्षी फेरबदल करण्यासाठी खुर्ची (329.88 KB) (मराठी)
६२ pdf image वेटकम रेट फिक्सेशन 2012-13 चे विस्तार (204.28 KB) (मराठी)
६३ pdf image नवीन लाकडी फर्निचर दर निर्धारण 2012-13 (780.82 KB) (मराठी)
६४ pdf image लाकडी फर्निचर रिपरिंग रेट फिक्सेशनला विस्तार 2012-13 (480.24 KB) (मराठी)
६५ pdf image फाइल कव्हर रेट फिक्सेशन 2012-13 मध्ये विस्तार (215.84 KB) (मराठी-इंग्रजी)
  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • भारत सरकार
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर